Skip to main content

Keramika - Alena Volková Balvínová

Hudba

Prostorové plastiky i nástěnné reliéfy odrážejí vztah autorky k hudbě.Jemná popř. šamotová keramická hmota, většinou zdobená engobami, oxidy kovů a transparentní glazurou, řidčeji glazurami barevnými.

Housličky

Housle (malý reliéf)

Hudba (velký reliéf)

Housličky (reliéfy)

Basa tvrdí muziku

Houslový koncert

Kontrabas

Hudba (velký reliéf)

Trubka (1)

Páleno technikou RAKU

Violoncellista (1)

Trubka (2)

Páleno technikou RAKU

Violoncello

Gotická hudba

Klavír

Violoncellista (2)

Hudební talíř

Pokud se vám některý z výrobků líbí, kontaktujte autorku. Pokud je již prodán, určitě vám ráda vyrobí podobný.