Skip to main content

Informace a knihy


Reliéfy a plastiky s tématikou knih, knihovnictví a informací vycházejí z jednoho pracovního období autorky. Mnohé z vystavených prací byly použity jako ceny různých soutěží v knihovnickém a informačním prostředí. 

Keramická hmota zdobená engobami, oxidy kovů a transparentní glazurou.