Skip to main content

COMMEDIA DELL'ARTE


Nástěnné obrázky s typickými postavami nejen italského renezančního divadla, ale i českých pohádek.

Světlá hladká keramická hmota zdobená engobami, oxidy kovů a transparentní glazurou. Připevněno kontrastně na tmavě hnědém pozadí, zarámováno.